Fundacja Mały Duży Człowiek serdecznie zaprasza do obejrzenia wydarzenia jakim jest Konferencja pn. „Nie ma dzieci- są ludzie” J. Korczak, Konferencja była realizowana przez Fundację w ramach 🎗️międzynarodowej kampanii 🧡 19 dni 🧡 przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży. W Polsce kampanię koordynuje Fundacja po DRUGIE.