Jak działa dom dziecka? To pytanie, które często słyszymy. W tym artykule postaramy się udzielić Wam odpowiedzi na najczęstsze pytania i przybliżyć sposób funkcjonowania domów dziecka. Podpowiemy także jak wspierać podopiecznych placówek i zapoznamy Was z działaniami jakie podejmujemy na rzecz dzieci i młodzieży mieszkających w domach dziecka.

Jak działa dom dziecka

Jak działa dom dziecka? Odpowiedzi znajdziesz poniżej:

Czym jest dom dziecka?

Zacznijmy od samej definicji. Zgodnie z nią placówka opiekuńczo-wychowawcza jaką jest 'dom dziecka’, to forma pieczy zastępczej, która zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie.

Jakie obowiązki spoczywają na pracownikach domu dziecka?

Tu należy wymienić następujące obowiązki opiekuńczo-wychowawczo-terapeutyczne domu dziecka:

  • zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokaja jego niezbędnych potrzeb,
  • realizacja planu pomocy dziecku
  • umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami biologicznymi i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
  • podejmowanie działań mających na celu powrót dziecka do rodziny,
  • zapewnienie wychowankowi dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych
  • objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi,
  • umożliwienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych,
  • przeprowadzenie młodzieży przygotowującej się do opuszczenia domy dziecka przez proces usamodzielnienia.

Od jakiego wieku dzieci mogą przebywać w domu dziecka?

W placówce mogą przebywać dzieci od 10. roku życia do uzyskania pełnoletności, a w razie kontynuowania nauki do 25 roku życia. Dzieci poniżej 10 roku życia powinny przebywać w rodzinnej pieczy zastępczej.

Kto kierowany jest do domu dziecka?

Do domów dziecka kierowane są dzieci i młodzież, których potrzeby stale lub okresowo nie mogą być zaspokajane w domu rodzinnym. Oznacza to, że domy dziecka są powołane do istnienia nie tylko dla dzieci, które straciły rodziców, ale także dla tych zaniedbanych środowiskowo, których rodzina nie wywiązuje się z powierzonych zadań.

Jak działa dom dziecka?

Postaramy się Wam przybliżyć funkcjonowanie domu dziecka od środka. Jak wiadomo, placówka stanowi środowisko wychowawcze dla dzieci w niej przebywających. Każdy z wychowanków posiada kartę pobytu dziecka oraz kartę udziału w zajęciach specjalistycznych, a także arkusze badań psychologicznych i pedagogicznych. W strukturze domu dziecka funkcjonuje zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, w którego skład wchodzi dyrektor placówki, wychowawca dziecka kierujący procesem opiekuńczo – wychowawczym, wspomagający go pedagog, psycholog, oraz pracownik socjalny. Do zadań zespołu należy diagnoza sytuacji dziecka, analizowanie karty pobytu, analiza metod pracy z dzieckiem.

Czego brakuje w domach dziecka?

W większości placówek niewystarczająca jest pomoc psychologiczna. Dodatkowo ilość wychowawców jest zbyt mała, by dobrze realizować zadania, takie jak objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi, umożliwienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych czy przeprowadzenie młodzieży przygotowującej się do opuszczenia domy dziecka przez proces usamodzielnienia. Placówki nie są odpowiednio doposażone, a wiele z nich wymaga gruntownego remontu. Problemy finansowe są stałym problemem w wielu domach dziecka na terenie całej Polski. Instytucje opiekuńczo-wychowawcze korzystają ze wsparcia Fundacji starając się zapewnić dzieciom odpowiednie warunki. Finansowaniem placówek zajmują się samorządy.

Czy za dom dziecka się płaci?

Rodzice biologiczni ponoszą co miesiąc opłaty za dzieci przebywające w pieczy zastępczej, chyba, że Sąd postanowi inaczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, niezawodowej, zawodowej czy w rodzinnym domu dziecka – jest to kwota w wysokości przyznanych świadczeń otrzymywanych przez rodzinę zastępczą.

Co się dzieje po wyjściu z domu dziecka?

Osoba, która po osiągnięciu pełnoletności opuszcza pieczę zastępczą, otrzymuje pomoc finansową na: kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i jeżeli posiada miejsce zamieszkania, na zagospodarowanie. Co roku blisko sześć z prawie 70 tys. wychowanków domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych osiąga pełnoletność.

Mamy nadzieję, że nasze odpowiedzi były przydatne i rozwialiśmy Wasze ewentualne wątpliwości dotyczące funkcjonowania domu dziecka. Dowiedzieliście się już jak działa dom dziecka, teraz pragniemy Wam przedstawić w jaki sposób nasza fundacja wspiera placówki opiekuńczo-wychowawcze.

jak działa dom dziecka_Fundacja MDC

Zobaczcie czym zajmuje się Fundacja Mały Duży Człowiek:

Przyjmujemy dostawy darów i doposażamy domy dziecka.

Warunki w jakich mieszkają dzieci w domach dziecka, nie mogą przypominać tych, z których dzieci zostały zabrane. Zapotrzebowanie na artykuły pierwszej potrzeby w placówkach opiekuńczo- wychowawczych jest ogromne. Nieustannie i regularnie przyjmujemy dostawy darów, wśród których znajdują się kosmetyki, środki czystości, zabawki, sprzęt elektroniczny, sprzęt AGD, meble.

Od grudnia 2022 roku firma Amazon przekazała Fundacji Mały Duży Człowiek dary rzeczowe na kwotę 538 854 zł!

Przekazujemy naszym podopiecznym także dary odzieżowe. Dla dzieci i młodzieży mieszkających w domach dziecka, nowa odzież to wzrost poczucia własnej wartości, pewności siebie.

Nasz bus wyjeżdża do dzieci każdego tygodnia. Większe odległości paczki pokonują wraz z kurierem.

Ułatwiamy placówkową codzienność mając nadzieję, że każda oszczędzona minuta jest czasem spędzonym z wychowankami.

Pomagamy już w 9 województwach.

Prowadzimy remonty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zmieniamy rzeczywistość dzieci mieszkających w domach dziecka i stwarzamy godne warunki mieszkaniowe m.in. dla wychowanków placówek interwencyjnych – w Pogotowiach Opiekuńczych. To wszystko jest możliwe dzięki pomocy fantastycznych firm, instytucji i organizacji. Przykładowo dzięki ogromnemu wsparciu wolontariuszy i środkom finansowym przekazanym nam przez Fundację Instytut Wolontariatu Pracowniczego, mogliśmy zakupić wyposażenie pokoju odwiedzin w łódzkim Pogotowiu Opiekuńczym i sprawić, by dzieci czuły się tam bezpiecznie i komfortowo.

Organizujemy pomoc świąteczną, np. w ramach akcji "Przyjdź Mikołaju".

Dzięki wspaniałym darczyńcom co roku w okresie świątecznym obdarowujemy naszych małych i dużych podopiecznych.
W grudniu 2021 zrealizowaliśmy 71 listów dzieci do św. Mikołaja oraz przeprowadziliśmy zbiórkę środków finansowych na zakup prezentów świątecznych dla dzieci. Dzieci i młodzież otrzymały klocki lego, gry planszowe, książki, słodycze, kosmetyki i wymarzone ubrania. Obdarowaliśmy 7 placówek.
Choć pomagamy przez cały rok, to jednak grudniowe dni przynoszą nam wyjątkową radość i wiele wzruszeń…

Organizujemy Dzień Dziecka dla najmłodszych podopiecznych domów dziecka.

Dwukrotnie współorganizowaliśmy piknik dla blisko 90 dzieci mieszkających w łódzkich Domach Małego Dziecka. Podczas imprezy w 2023 odbyły się zajęcia sportowe, animacyjne, konkursy z nagrodami i poczęstunek. Na twarzach dzieci widzieliśmy to, co najpiękniejsze – ich uśmiechy.

W czerwcu 2022 Zainicjowaliśmy ogólnopolską akcję- „kartka okolicznościowa z okazji Dnia Dziecka”– otrzymaliśmy i rozdaliśmy kartki aż 200 podopiecznym. Z okazji Dnia Dziecka zakupiliśmy i obdarowaliśmy 500 dzieci prezentami.

Organizujemy kampanie i konferencje.

W pierwszej kolejności chcielibyśmy zaprezentować Wam Ogólnopolską Kampanię Pro-adopcyjną Fundacji Mały Duży Człowiek Dom DLA Dziecka. Kampania jest częścią procesu deinstytucjonalizacji, ale przede wszystkim spełnieniem największego marzenia naszych podopiecznych. Wszystkie szczegóły dotyczące naszej kampanii znajdziecie tutaj (link).

W ramach światowej Kampanii 19 dni Przeciwko Przemocy Wobec Dzieci i Młodzieży (link) zorganizowaliśmy Konferencję pn. „Nie ma dzieci- są ludzie” J. Korczak, a także konkurs artystyczny skierowany do placówek opiekuńczo- wychowawczych znajdujących się na terenie całego kraju. Zaangażowaliśmy dzieci z 16 placówek w działania mające na celu powstrzymanie zjawiska przemocy.

25 kwietnia 2023 r. na Wydziale Dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego w ramach konferencji pn. „Dzieci Systemu” zorganizowaliśmy dyskusję dotyczacą wszystkich aspektów życia dzieci i młodzieży mieszkających w domach dziecka.

Dołączyliśmy do Krajowej Koalicji na rzecz Ochrony Dzieci powołanej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Bierzemy udział w projektach organizacji pozarządowych działających na rzecz potrzebujących.

Bierzemy udział w projektach Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności, reprezentując w niej głos młodzieży zagrożonej kryzysem bezdomności.

Uczestniczymy również w projektach Koalicji na rzecz Ochrony Dzieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Współorganizujemy praktyki psychologiczne we wspieranych przez nas placówkach.

Dzięki współpracy Fundacji z Uczelnią Nauk Społecznych, studenci kierunku psychologia odbywają praktyki w placówkach wspieranych przez Fundacja Mały Duży Człowiek. To dodatkowe wsparcie psychologiczne, którego bardzo brakuje w placówkach.

Każdego roku realizujemy wiele działań zmieniając rzeczywistość dzieci mieszkających w domach dziecka.

Ty także możesz wesprzeć dzieci i młodzież w domach dziecka! 

Jednym ze sposobów jest wsparcie działalności naszej fundacji. Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Kampanii Dom DLA Dziecka.

Jeśli nie znaleźliście odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące tego jak działa dom dziecka i jak można wesprzeć przebywających w nim najmłodszych, chętnie Wam pomożemy.