Ile możesz zrobić w ciągu 10 sekund żeby powstrzymać przemoc?

W ramach Kampanii 19 dni
przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży zorganizowaliśmy konkurs artystyczny skierowany do placówek opiekuńczo- wychowawczych znajdujących się na terenie całego kraju. Zaangażowaliśmy blisko 600 dzieci z 16 placówek w działania mające na celu powstrzymanie zjawiska przemocy.

👉Nagrodami głównymi był sprzęt elektroniczny o łącznej wartości 15 900 zł
👉 Nagrody pocieszenia otrzymały wszystkie placówki biorące udział w konkursie!
20 listopada wzięliśmy udział w VII Ogólnopolskim Forum Dobrych Praktyk, podczas którego, Prezeska Fundacji Mały Duży Człowiek- Milena Domańska, opowiedziała o działaniach prowadzonych w ramach Kampanii.
W Polsce Kampanię 19 dni koordynuje Fundacja Po Drugie.