Zarząd Fundacji spotkał się z przedstawicielami władz Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Podpisane w dniu dzisiejszym porozumienie, jest dowodem niezwykłej wrażliwości społeczności akademickiej na los dzieci przebywających w Domach Dziecka. Wspólne działania będą miały jeden cel, poprawę jakości życia naszych małych podopiecznych. Wizja Fundacji Mały Duży Człowiek to szczęśliwe, otoczone opieką, wolne od trosk i traum dzieci.

 

„Silny zespół może sprawić, że każda wizja stanie się rzeczywistością”. – John Carmack