Dzisiaj obchodzimy
Światowy Dzień Adopcji

Adopcja spełnia największe marzenie dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Daje dziecku kochającą rodzinę i prawdziwy dom 🏠

Niestety 💔

Według raportu NIK w latach 2015 – 2017 ( I półrocze) z ok. 75 tys. dzieci w pieczy zastępczej tylko ok. 6 tys.❗ zostało zakwalifikowanych do adopcji. Spośród 15 ośrodków adopcyjnych, aż w 11 placówkach są nieprawidłowości w kwalifikowaniu dzieci do adopcji.

Wskazano:

👉brak jednolitych wymogów i kryteriów
👉 szkolenia, które nie są ujednolicone i odbywają się w godzinach pracy rodziców

👉 brak wzajemnego uznawania świadectw z ukończonych szkoleń przez różne ośrodki
👉5 proc. kandydatów wskazało, że spotkało się z problemem korupcji
👉brak mechanizmów ograniczających dowolność w podejmowaniu decyzji przez pracowników ośrodków
👉trudności we współpracy z sądami i bardzo małą liczbę dzieci o uregulowanej sytuacji prawnej
👉 brak procedur odwoławczych

Jest wciąż tak wiele do zrobienia.

Dzieci czekają, czekają i czekają…
Mamy wrażenie, że w instytucjach czas upływa chyba jakoś inaczej… niż w Domu Dziecka.