Czy wiecie, że… dzięki współpracy Fundacji z UczelniąNauk Społecznych studenci kierunku psychologia odbywają praktyki w placówkach wapieranych przez Fundacja Mały Duży Człowiek 🤗

To dodatkowe wsparcie psychologiczne, którego bardzo brakuje w placówkach.

Cieszymy się, że wielu studentów wybiera praktyki w pieczy zastępczej 💚

 

Dziękujemy!