Prezeska Fundacji Mały Duży Człowiek- Milena Lewińska, wzięła udział w tworzeniu wyjątkowo istotnej publikacji, która z pewnością stanie się drogowskazem w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemu bezdomności.

Zredagowany przez Ogólnopolską Federację na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności podręcznik „Pokonać bezdomność 2022” jest niewątpliwie wsparciem procesu deinstytucjonalizacji. Dobre praktyki w przeciwdziałaniu bezdomności dzieci i młodzieży opisała Milena Lewińska.

Zachęcamy do lektury.