Nasi podopieczni muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Zarówno polskie, jak i ukraińskie dzieci mają przed sobą wiele nowych wyzwań wynikających z dzielenia razem domu. Dzieci mówią różnymi językami i jest to dla nich zupełnie nowa sytuacja.
Wszystkie dzieci mieszkające w Domach Dziecka doświadczyły w życiu wiele złego. Udzielanie wsparcia psychologicznego jest jednym z naszych najważniejszych zadań. Dostęp do terapii to warunek dobrej przyszłości dzieci mieszkających w placówkach. Kilka miesięcy temu rozpoczęliśmy współpracę z instytucjami, które razem z nami będą realizować działania zwiększające dostępność wsparcia psychologicznego dla dzieci. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że dzisiaj będzie ono tak bardzo potrzebne. Mamy teraz dwa razy więcej cudownych dzieci i otoczymy je najlepszą opieką. Jesteśmy pewni, że czas, który polskie i ukraińskie dzieci spędzą razem, będzie bardzo wartościowy i wpłynie korzystnie na kształtowanie ich otwartości na świat i ludzi.
 dzieci mają przed sobą wiele nowych wyzwań wynikających z dzielenia razem domu. Dzieci