Za nami konferencja pn. „Dzieci Systemu”

Zorganizowaliśmy dyskusję dotyczacą wszystkich aspektów życia dzieci i młodzieży mieszkających w domach dziecka.

„Tamten pierwszy dom dziecka przypominał mi podręczną szufladę. Wiecie, taką na wszystkie drobiazgi, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Wszyscy byliśmy tam takimi przypadkowymi drobiazgami niemającymi związku z żadnym z pozostałych. Łączyło nas tylko to, że nie mieliśmy swojego miejsca.” Mia Sheridan, Bez tajemnic

➡️ 25 kwietnia 2023 r. na Wydziale Dydaktycznym Uniwersytetu Warszawskiego spotkali się przedstawiciele Fundacji działających na rzecz dzieci mieszkających w domach dziecka, młodzieży podejmującej próbę usamodzielnienia oraz młodych dorosłych znajdujących się w kryzysie bezdomności.

Spotkanie poprowadził:

🗣Piotr Maślak– polski dziennikarz radiowy i telewizyjny, wykładowca akademicki, trener wystąpień publicznych, wystąpień medialnych, doradca ds. komunikacji, redaktor TOK FM.

O potrzebach, działaniach, trudnościach rozmawiali:

👤Milena Lewińska– prezeska Fundacji Mały Duży Człowiek zajmującej się wielokierunkowym wsparciem dzieci mieszkających w domach dziecka oraz młodzieży podejmującej próbę usamodzielnienia. Z wykształcenia ratownik medyczny. Studentka psychologii.

👤Gabriel Majchrzak– były wychowanek domu dziecka, Ambasador Fundacji Mały Duży Człowiek, autor książki „Niemożliwe nie istnieje”. Absolwent Prawa Administracyjnego oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

👤Agnieszka Sikora– założycielka, prezeska Fundacji po DRUGIE, która pracuje z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, a w szczególności dotkniętą kryzysem bezdomności. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Pedagogiki Resocjalizacyjnej. Z zawodu dziennikarka specjalizująca się w tematyce społecznej, autorka ponad 300 reportaży.

👤Marcin Tylman– prezes Zarządu Fundacji Aktywizacji i Integracji. Z wykształcenia pedagog pracy socjalnej, filozof społeczny, organizator pomocy społecznej w zakresie bezdomności oraz wykluczenia mieszkaniowego. Współtwórca Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności.

👤Anna Ejme– prezeska Fundacji Atalaya, której działania mają na celu wsparcie młodych osób z pieczy zastępczej w wejściu w samodzielną dorosłość. Psycholożka, superwizorka procesów grupowych i trenerka metod performatywnych, w trakcie kształcenia na terapeutkę psychodramy.

👤Aureliusz Leżeński– prezes Fundacji Robinson Crusoe. Pedagog, założyciel i współautor programu 2 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. Ukończył filologię polską na UW. Twórca programów edukacyjnych i szkoleniowych.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo. Zapraszamy do obejrzenia debaty.