.niena zdj.
Ambasador Fundacji Mały Duży Człowiek
Gabriel Majchrzak, Prezeska Milena Lewińska
i Wiceprezes Łukasz Domański.

 

 

10 maja 2022 r. mieliśmy zaszczyt gościć na uroczystej Gali Nagrody im. Janusza Korczaka w związku z otrzymaną przez Fundację Mały Duży Człowiek nominacją!

 

Gala Nagrody im. Janusza Korczaka odbyła się w Teatrze Kamienica w Warszawie i była zwieńczeniem trwającego od początku roku Konkursu o Nagrodę im. Janusza Korczaka, realizowanego przez uczelnię w ramach projektu Polska Akademia Janusza Korczaka.

Do konkursu przystąpiło ponad 70 organizacji, osób propagujących idee korczakowskie z całego kraju. Konkurs rozgrywał się w trzech kategoriach: instytucje, stowarzyszenia i osoby działające w obszarze edukacji. Nominacja Fundacji Mały Duży Człowiek znalazła się w kategorii „Instytucje wdrażające idee korczakowskie w praktyce”. W tej kategorii do Nagrody nominowane zostały m.in. Microsoft Polska, Fundacja ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom, Fundacja Ronalda McDonalda, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Zespół Szkół „Bednarska” w Warszawie, oddziały Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Fundacja SEXED.pl, Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla dzieci i Młodzieży Korczak Dzisiaj. Fundacja Civis Polonus, Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, a także kilkanaście przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczo – wychowawczych z całego kraju.

Wydarzenie było niezwykle inspirujące. Każdą wskazówkę „Starego Doktora”, który swoją troską o los dzieci ujmuje po dziś dzień, zabieramy ze sobą.

 

„Nie wolno zostawiać świata, jakim jest”
Janusz Korczak