Rozpoczynamy realizację projektu #daMyradę, którego zadaniem jest udzielenie intensywnego wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dzieciom i młodzieży mieszkających w domach dziecka oraz podniesienie kompetencji kadry pracującej w placówkach.

W ramach projektu podopieczni Fundacji Mały Duży Człowiek skorzystają z blisko 130 godzin terapii psychologicznej, warsztatów uzależnień cyfrowych oraz aktywności sportowo- rekreacyjnych.

Już w czerwcu odbędzie się dwudniowe szkolenie skierowane do wychowawców i koordynatorów domów dziecka znajdujących się na terenie województwa łódzkiego. Będziemy rozmawiać o profilaktyce po-covidowej i uwrażliwiać kadrę na specyficzne potrzeby wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dziękujemy Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji za przekazanie nam środków finansowych umożliwiających realizację projektu.